CAT
CAS
 » CURS ACREDITACIÓ DE DIRECTOR D’INSTAL·LACIONS DE RADIO-DIAGNÒSTIC DENTAL

CURS ACREDITACIÓ DE DIRECTOR D’INSTAL·LACIONS DE RADIO-DIAGNÒSTIC DENTAL

Quan:
26 abril, 2018 @ 15:00 – 28 abril, 2018 @ 18:00
2018-04-26T15:00:00+02:00
2018-04-28T18:00:00+02:00

DATES: Dies 26 al 28 d’abril de 2018

PRIMER DIA:

15.00 – 22.00 hores

SEGON DIA:

09.00 – 17.00 hores amb una hora per menjar.

TERCER DIA:

09.00-13.00 hores (Grup 1 – Grup 2)

13.00-17.00 hores (Grup 3 – Grup 4) PRÀCTIQUES EN CLÍNICA DENTAL.

17.00 a 18.00 hores PROVA AVALUATIVA. (Instal·lacions del COEC)

El curs va dirigit a professionals titulats per a l’especialitat de directors odontòlegs que manipularan un equip de rajos X per a diagnòstic dental (Reial decret 1085/2009 pel qual s’aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d’aparells de rajos X amb finalitats de diagnòstic metge dental). Tot personal que tingui accés a aparells radiològics i tal com es detalla l’article 23 sobre Acreditació de la capacitació, ha de tenir el curs homologat. “Els titulats que dirigeixin el funcionament de les instal·lacions de rajos X amb finalitats de diagnòstic mèdic i els operadors dels equips que actuïn sota la supervisió, hauran d’acreditar davant el CSN els seus coneixements, aprenentatge i experiència en matèria de protecció radiològica….” “Quedin acreditats a l’efecte de tot el disposat en el punt anterior, els qui hagin superat els cursos establerts amb aquesta finalitat pel Consell de Seguretat Nuclear”.

Com s’indica en la instrucció IS-17 del Consell de Seguretat Nuclear, CSN. https://www.csn.es/publicaciones/instruccion17.pdf la titulació mínima per poder accedir al curs d’Operador d’instal·lacions de radiodiagnòstic són:

 • Llicenciat / graduat en odontologia
 • Si no tingués el títol oficial, la sol·licitud del títol i el pagament de la taxa corresponent compulsat.
 • Si no to hagués realitzat a Espanya, han d’aportar la fotocòpia compulsada de l’HOMOLOGACIÓ.

Seguint les instruccions del CSN.

 • Es tracta d’un Curs presencial amb un total de 18 hores lectives, de les quals 14 són teòriques i 4 pràctiques. Les practiques, demostren com s’aplica la teoria impartida amb aparatología real.
 • EI màxim d’hores totals al dia entre teoria, pràctiques i seminaris, serà de 7 hores, repartides en 3 dies.
 • El màxim total d’alumnes al curs és de 24 alumnes.
 • Els grups de pràctiques estaran formats per un màxim de 6 alumnes.
 • En el cas que no hagi superat l’examen, tindra dret a una segona oportunitat en la pròxima convocatòria disponible.
 • Per poder expedir-li l’acreditació validada del curs, l’assistència serà obligatòria i l’examen és necessari que sigui superat. Una vegada superat aquest examen, li lliurarem el corresponent certificat que “QUEDA ACREDITADA PER DIRIGIR, instal·lacions de rajos X amb finalitats de diagnòstica mèdic”
 • En cas que no hagi superat l’examen, tindrà dret a una segona oportunitat de presentar-se a la propera convocatòria disponible.
 • EI certificat d’acreditatiu superat en l’examen, es lliurarà per correu I en la direcció que especifiqui en el document de reserva

LLOC D’IMPARTICION Teòric: 

COEC Col’legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (Girona) C/. C. Pare Claret. 43, 1°2° Girona tef. 972210572 Persona de contacte: Carme Danés.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page
Borsa de Treball
Clíniques i Material Odontològic: Compra, venda, lloguer i traspàs
Cercador de Col·legiats
Finestreta Única de Dentistes