CAT
CAS
Espai Col·legial
Espai de Salut
Dentistes Solidaris
Formació
Notícies
Totes les notícies

Convocatòria Junta general de col.legiats i col.legiades de Girona

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL DE COL·LEGIATS I COL·LEGIADES PERTANYENTS A LA PROVINCÍA DE GIRONA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA La Junta Provincial de Girona  [...]

COMUNICAT DE LA JUNTA ELECTORAL: JUNTA PROVINCIAL DE GIRONA

Avui, dia 8 d’abril de 2022, la Junta Electoral, vàlidament constituïda i actuant com a President el Dr. Antoni Gómez Jiménez i com a Secretari el Dr. Antoni Caro Garcia,  d’acord amb l’article 122 i següents dels Estatuts del COEC, ha examinat  [...]

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DELS CÀRRECS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE GIRONA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, en sessió de 23 de març de 2022, ha acordat convocar eleccions per cobrir tots els càrrecs de la Junta Provincial de Girona per a un mandat de quatre anys, de conformitat  [...]

COMUNICAT DE LA JUNTA ELECTORAL: JUNTA PROVINCIAL DE GIRONA

Avui, dia 11 de març de 2022, la Junta Electoral, vàlidament constituïda i actuant com a President el Dr. Antoni Gómez Jiménez i com a Secretari el Dr. Antoni Caro Garcia,  d’acord amb l’article 122 i següents dels Estatuts del COEC, ha examinat  [...]

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DELS CÀRRECS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE GIRONA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, en sessió de 21 de febrer de 2022, ha acordat convocar eleccions per cobrir tots els càrrecs de la Junta Provincial de Girona per a un mandat de quatre anys, de   [...]
Propers esdeveniments
Calendari complert
feb
11
ds.
SANTA APOL·LÒNIA 2023 @ CASTELL PERALADA
feb 11 @ 20:00

11 de febrer de 2023 a les 20:00h al Castell de Peralada amb la gastronomia de Paco Pérez.

La reserva quedarà formalitzada un cop realitzada la inscripció i el pagament de:

Gratuït col·legiats/des 2020-2021-2022
60€ col·legiat/col·legiada
90€ acompanyants

S’acceptaran inscripcions fins al dia 9 de febrer tot i que a partir del dilluns 6 no es retornarà l’import de les cancel·lacions.

Les consumicions de l’Open Bar durant el ball aniran a càrrec de cada col·legiat/col·legiada. El cost serà de 10 € per consumició i s’abonaran directament a la barra.

Uns dies abans de la celebració us enviarem el lloc i l’hora de sortida dels autocars.

Junta Provincial de Girona del COEC

INSCRIPCIONS

* Camp obligatori


Si tens alguna intolerància, al·lèrgia o si necessites qualsevol adaptació del menú, anota-ho a comentaris. Gràcies.


Inscripcions
Un cop omplert el formulari d'inscripció caldrà fer l'abonament que correspongui (col·legiats/des 2020, 2021, 2022 gratuït, resta de col·legiats/des 60€ i acompanyants 90€), mitjançant transferència al compte de Banc Sabadell ES6400810086040001924404. Seguidament, envia el comprovant indicant el nom i cognom del col·legiat que fa el pagament a info@coecgirona.com.


Llegir Politica de privacitat WEB


Avís legal: D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), amb la finalitat de gestionar la meva inscripció a l’activitat objecte del meu interès i poder participar en la mateixa. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d’obligacions legals, l’interès públic i l’interès legítim del COEC. Es podran exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació enviant un correu electrònic a l'adreça coec@coec.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça dpd@coec.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l'interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte pel compliment d’obligacions legals del COEC o habilitació legal. Preguem comuniqui de forma immediata qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb el fi que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment, enviant a coec@coec.cat el document d’actualització de dades personals que trobarà aquí: https://unitia.coec.cat/web/ca/int/publicdocs/

Procés d'inscripció El col·legiat/da haurà de realitzar la inscripció a l’esdeveniment mitjançant el corresponent formulari d’inscripció de la pàgina web de la Seu Provincial de Girona del COEC. El col·legiat/da no estarà formalment inscrit fins que no hagi realitzat la inscripció i el pagament de la mateixa. Una vegada realitzat el pagament rebrà una confirmació d’inscripció. El col·legiat/da haurà de clicar acceptant les condicions i la normativa per quedar vàlidament inscrit. Tanmateix, el COEC sempre pot revocar aquesta inscripció si en qualsevol moment abans de la realització de l’esdeveniment el participant no compleix amb alguna de les condicions establertes per l’organització. Política de devolució El participant té dret a la devolució de l’import de la inscripció en els termes detallats a la web i en les condicions següents: Les cancel·lacions sempre han d’informar-se per escrit, enviant un correu electrònic a info@coecgirona.com . No s’acceptaran cancel·lacions informades per cap altra via. En aquest correu han de constar-hi les dades de la inscripció, incloent: - Nom de l’activitat - Data de realització de l’activitat - Nom i cognom del participant - Número de col·legiat/da i/o DNI del participant - Dades de contacte del participant - Número de compte en el qual s’haurà de realitzar la devolució de l’import, si s’escau, i certificat de titularitat del compte. Les taxes de devolució seran les següents Per a les cancel·lacions rebudes abans del dia 6 de febrer de 2023 a les 15h. es reemborsarà un 100% de l’import total de la inscripció. Les cancel·lacions comunicades a partir del dia 6 de febrer de 2023 a les 15h., no donaran dret a cap devolució. Les devolucions es realitzaran per transferència bancària a nom de qui la va realitzar i al número de compte que s’hagi designat a aquest efecte. Política de cancel·lació El COEC es reserva el dret de posposar o cancel·lar un esdeveniment si no hi ha suficients persones inscrites. En aquests casos, seran reintegrats totalment els pagaments rebuts per inscripcions. No es donarà cap altre tipus de compensació.

abr
19
dc.
PUNCIÓ VENOSA
abr 19 @ 9:00 – 11:00
abr
27
dj.
REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (BÀSICA) “Suport vital bàsic amb DEA” Modalitat mixta (online + presencial)
abr 27 – mai 11 tot el dia

Curs acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 1’3 crèdits

Seu provincial de Girona del COEC

OBJECTIUS DEL CURS:

Aprendre a reaccionar i a identificar a una víctima en aturada cardiorespiratòria.
Aprendre a alertar als serveis d’emergències.
Saber realitzar una RCP de gran qualitat.
Aprendre a utilitzar un DEA.
Ajudar a mantenir en vida a una víctima que no respira ni té pols.

DICTANTS: DIX FORMACIÓ
Entitat i instructors acreditats pel Consell Català de Ressucitació (CCR). Infermers i tècnics en emergències sanitàries, amb experiència en medicina extra hospitalària i reanimació: Félix Collada Cañamares i Oscar Llorens Sanchis.

PROGRAMA:

 • Introducció al curs.
 • Causes de la parada cardiorespiratòria.
 • Importància de la desfibril·lació precoç.
 • Activació Serveis mèdics d’emergència (SEM) (112).
 • Cadena de supervivència.
 • Suport Vital Bàsic.
 • Simulació de pràctica integrada.
 • Mort sobtada (parada cardíaca) i significat de la fibril·lació ventricular.
 • Desfibril·lador Extern Automàtic: funcionament i manteniment.
 • Algorisme del European Resuscitation Council pel DEA.
 • Simulació de pràctica integrada.
 • Coneixement de la normativa reguladora.
 • Consideracions ètiques i legals en la intervenció.

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

ADREÇAT A

Curs adreçat a Col·legiats/des COEC i als seus equips (auxiliars i higienistes), avalats i inscrits per un Col·legiat COEC.

MODALITAT I DURADA:

Curs mixte (online i presencial)

 • 2 hores en teleformació a través de plataforma online, a realitzar de forma asíncrona en horari lliure durant unes dates determinades.
 • Una sessió presencial de 4 hores per realitzar les pràctiques i examen.

Total 6 hores lectives.

Per poder participar a la part pràctica serà imprescindible haver completat el 75% de connexió, 100% de continguts visualitzats i haver superat l’avaluació amb el 75% positiva de la part online.

La no superació de la part online no dona dret a cap reemborsament de la part pràctica del curs, que no podrà realitzar-se.

DATES 

 • Plataforma online part teòrica: del 27/04/2023 al 04/05/2023, ambdós inclosos.
 • Sessió presencial: dijous 11/05/23, de 10:00 a 14:00 h. a la seu provincial de Girona del COEC.

Tancament inscripcions: 20/04/2023. 

AFORAMENT

Limitat. El COEC es reserva el dret a posposar o cancel·lar la formació en cas de no assolir el nombre mínim d’inscripcions. En aquest cas, es faria la devolució del 100% de la matrícula.

PREU

 • Col·legiats COEC: 95€
 • Auxiliars/higienistes avalats per un Col·legiat COEC: 115€

Aquest curs està adreçat tant al Col·legiat COEC com al seu equip de treball a la clínica dental (auxiliars i/o higienistes). El Col·legiat pot inscriure’s personalment al curs, i alhora, actuar com a “Avalador” de les inscripcions del seu personal auxiliar/higienistes. També pot actuar només d’avalador de les inscripcions d’aquestes terceres persones, sense apuntar-se personalment al curs. En qualsevol cas, la facturació de tots els participants serà exclusivament a nom del Col·legiat COEC que actuï d’avalador.

 

REQUISITS INSCRIPCIÓ

Per poder formalitzar la inscripció, és imprescindible adjuntar a través del formulari els justificants requerits de tots els alumnes que s’estiguin inscrivint per part del col·legiat avalador.

De cada alumne avalat (auxiliar o higienista) s’ha d’adjuntar a través del propi formulari d’inscripció, en format PDF:

-DNI

-Autorització de l’alumne avalat (auxiliar o higieniesta) per a la CESSIÓ I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS (adjuntar el document “AUTORITZACIÓ ALUMNE CURS RCP” degudament emplenat i signat per l’alumne.

Nota: tot i que la inscripció es realitzi amb èxit i s’efectuï el pagament, si en la revisió posterior de la documentació per part del COEC es detecta qualsevol anomalia, el Col·legi es reserva el dret a anul·lar la inscripció incorrectament formalitzada, sense dret a reemborsament de la part corresponent a despeses de gestió administrativa, que seran a càrrec del col·legiat avalador.

LLOC

Seu provincial de Girona del COEC
Ronda Sant Antoni Maria Claret, 43, 1º2º

17002 Girona
Telf: 972 21 05 72

Campus Virtual COEC
https://campus.coec.cat/

Formulari d’Inscripció

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page
Borsa de Treball
Clíniques i Material Odontològic: Compra, venda, lloguer i traspàs
Cercador de Col·legiats
Finestreta Única de Dentistes