CAT
CAS
Espai Col·legial
Espai de Salut
Dentistes Solidaris
Formació
Notícies
Totes les notícies

Convocatòria Junta general de col.legiats i col.legiades de Girona

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL DE COL·LEGIATS I COL·LEGIADES PERTANYENTS A LA PROVINCÍA DE GIRONA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA La Junta Provincial de Girona  [...]

COMUNICAT DE LA JUNTA ELECTORAL: JUNTA PROVINCIAL DE GIRONA

Avui, dia 8 d’abril de 2022, la Junta Electoral, vàlidament constituïda i actuant com a President el Dr. Antoni Gómez Jiménez i com a Secretari el Dr. Antoni Caro Garcia,  d’acord amb l’article 122 i següents dels Estatuts del COEC, ha examinat  [...]

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DELS CÀRRECS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE GIRONA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, en sessió de 23 de març de 2022, ha acordat convocar eleccions per cobrir tots els càrrecs de la Junta Provincial de Girona per a un mandat de quatre anys, de conformitat  [...]

COMUNICAT DE LA JUNTA ELECTORAL: JUNTA PROVINCIAL DE GIRONA

Avui, dia 11 de març de 2022, la Junta Electoral, vàlidament constituïda i actuant com a President el Dr. Antoni Gómez Jiménez i com a Secretari el Dr. Antoni Caro Garcia,  d’acord amb l’article 122 i següents dels Estatuts del COEC, ha examinat  [...]

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DELS CÀRRECS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE GIRONA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, en sessió de 21 de febrer de 2022, ha acordat convocar eleccions per cobrir tots els càrrecs de la Junta Provincial de Girona per a un mandat de quatre anys, de   [...]
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page
Borsa de Treball
Clíniques i Material Odontològic: Compra, venda, lloguer i traspàs
Cercador de Col·legiats
Finestreta Única de Dentistes